Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Vítejte na webových stránkách Databáze plemene Ragamuffin

Na těchto stránkách můžete nalézt DNA profily ragamuffinů a jejich předků, údaje o provedených genetických testech, genotypy a fotografie. 

 

Welcome to this website of RagaMuffin Database.

You can find DNA profiles of RGM and their ancestors, information about genetical tests, genotypes and photos

 

 

 

 

Pokud je uveden link, můžete přejít do mezinárodní databáze Pawpeds, kde najdete další předky ragamuffinů.

If there is a link, you can go to international database Pawpeds where you find other RagaMuffins' ancestors. 

 

V databázi jsou použity následující zkratky / Abbreviations used in this database

 

1. Genotyp

A - aguti gen dominantní alela/ aguti dominant

a-aguti gen recesivní alela/ aguti recessive

B- černá barva, dominantní alela / black dominant

b- čokoládová barva, recesivní alela / chocolate recessive

C- akromelanický gen, plná tvroba barvy, dominantní alela/ full colour

cb - akromelanický gen, barmské zbarvení/ barma dilution

cs - akromelanický gen, siamské zbarvení, recesivní alela/ siamese

D- dominanrní alela, neředěná barva / full colour, dominant

d- recesivní alela, ředěná barva/ blue, recessive

I - dominantní alela, stříbřitá barva/ silver dominant

i - recesivní alela, nestříbřitá barva/ non- silver,, recessive

O - dominantní alela, červená barva / orange dominant

o - recesivní barva, černá barva/ black, recessive

XX - samičí genotyp / female

XY - samčí genotyp / male

S- dominantní alela, bílá skvrnitost / white spots, dominant

s- recesivní alela, neskvrnitý jedinec / non- white spots, recessive

T - dominantní gen, tygrovaná kresba (projeví se pouze v kombinaci s alelou A)/ tabby (only with cooperation with A alelle)

W - dominantní alela, celobílý jedinec / white, dominant - full body

w- recesivní alela, jiná barva, než bílá / other colour tham white, recessive 

 

2. Genetické testy 

HCM - hypertrofická kardiomyopatie u plemene ragdoll /HCM ragdoll

N - negativní/ negativ

PKD - polycystické onemocnění ledvin/ PKD

PK - deficience pyruvátkinázy/ defficiency of pyruvatkinasis

 

3. DNA profil

FCA - názvy lokusů/ names of locuses

L - procentní zastoupení perské kočky Oh  So Mellow of Lonerock/ the percentage of Oh So Mellow of Lonerock

STR - krátké tandemové repetice, zde uvádí poměr homozygotních lokusů k celkovému počtu zkoumaných lokusů s výjimkou pohlavních chromozomů/ short tandem repetitions, here the ratio of homozygous locuses to whole number of the locuses (except of sex chromosomes)

 

DNA českých chovných ragamuffinů je archivovaná v genetické laboratři Genomia.

DNA of Czech breeding RagagaMuffins is archived in Czech genetical laboratory Genomia.

 

 

Stránky jsou spravovány Nezávislým chovatelským klubem